An-Nisa 106-113, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-96)

An-Nisa: 4/An-Nisa-106, 4/An-Nisa-107, 4/An-Nisa-108, 4/An-Nisa-109, 4/An-Nisa-110, 4/An-Nisa-111, 4/An-Nisa-112, 4/An-Nisa-113, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-96, An-Nisa 106-113
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-106
4/An-Nisa-106: En vraag om vergeving bij Allah. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 4/An-Nisa-107
4/An-Nisa-107: En plait niet voor degenen die aan zichzelf verraad plegen. Voorwaar, Allah houdt niet van wie verraderlijk en zondig is.
Luister Koran: 4/An-Nisa-108
4/An-Nisa-108: Zij verbergen zich voor de mensen, maar zij (kunnen) zich niet voor Allah verbergen. En Hij is bij hen wanneer zij in het verborgene besluiten woorden (te zeggen) die Hij afkeurt. En Allah omvat alles wat zij doen.
Luister Koran: 4/An-Nisa-109
4/An-Nisa-109: Zo, zijn jullie degenen die voor hen pleitten tijdens wereldse leven? Maar wie zal voor hen pleiten bij Allah op de Dag der Opstanding, of wie zal een beschermer voor hen zijn?
Luister Koran: 4/An-Nisa-110
4/An-Nisa-110: En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal vinden dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.
Luister Koran: 4/An-Nisa-111
4/An-Nisa-111: En wie een zonde begaat: voorwaar, hij begaat die tegen zichzelf En Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 4/An-Nisa-112
4/An-Nisa-112: En wie een fout of een zonde begaat en die dan toeschrijft aan degene die onschuldig is: voorzeker, hij laadt een lasterlijk verzinsel en een duidelijke zonde op zich.
Luister Koran: 4/An-Nisa-113
4/An-Nisa-113: En zonder de gunst van Allah voor jou en Zijn Barmhartigheid, zou een groep van hen zeker willen samenzweren om jou te laten dwalen, maar zij deden slechts zichzeft dwalen, en zij kunnen jou geen enkel kwaad doen. En Allah heeft jou het Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is geweldig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: