ан-Ниса 106-113, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-96)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-106, 4/ан-Ниса-107, 4/ан-Ниса-108, 4/ан-Ниса-109, 4/ан-Ниса-110, 4/ан-Ниса-111, 4/ан-Ниса-112, 4/ан-Ниса-113, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-96, ан-Ниса 106-113
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-106
4/ан-Ниса-106: И моли прошка от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-107
4/ан-Ниса-107: И недей да се бориш на страната на онези, които изменят на себе си! И наистина Аллах не обича грешниците - изменници.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-108
4/ан-Ниса-108: А те се прикриват от хората, но от Аллах не могат да се прикриват. Той е с тях, когато нощем замислят думи, от които е недоволен. Аллах е обгръщаш техните дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-109
4/ан-Ниса-109: Ето, вие се борихте на тяхна страната в земния живот, но кой ще спори с Аллах заради тях в Деня на възкресението? Или кой ще им бъде покровител?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-110
4/ан-Ниса-110: Който стори зло или угнети душата си, а сетне помоли Аллах за прошка, ще открие, че Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-111
4/ан-Ниса-111: И който придобие грях, той го придобива само за своята душа. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-112
4/ан-Ниса-112: И който придобие вина или грях, а после го прехвърли на невинен, той се нагърбва с клевета и явен грях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-113
4/ан-Ниса-113: И ако не бе благодатта на Аллах, и Неговата милост към теб, група от тях щеше да се опита те заблуди. Но те, единствено себе си могат да заблуждят и с нищо не ще ти навредят. Аллах ти низпосла Книгата и мъдростта, и те научи на онова, което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: