ан-Ниса 75-79, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-90)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-75, 4/ан-Ниса-76, 4/ан-Ниса-77, 4/ан-Ниса-78, 4/ан-Ниса-79, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-90, ан-Ниса 75-79
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-75
4/ан-Ниса-75: И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и заради слабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител!”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-76
4/ан-Ниса-76: Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците се сражават по пътя на идолите. Сражавайте се с приятелите на сатаните! Наистина слабо е коварството на сатаната!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-77
4/ан-Ниса-77: Не видя ли ти онези, на които бе казано: “Възпирайте ръцете си (от сражение) и извършвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” А когато им бе предписано сражение, ето че част от тях се уплашиха от враговете, все едно се плашеха от Аллах, и дори повече. И рекоха: “Господи наш, защо ни предписа сражение? Защо не ни отсрочи за кратко време?” Кажи: “Насладата на земния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах. И не ще бъдете угнетени, дори колкото влакънце от фурма.”
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-78
4/ан-Ниса-78: Където и да сте, смъртта ще ви намери, дори да сте във въздигнати кули. И ако ги достигне добрина, казват: “Това е от Аллах.”, а ако ги сполети злина, казват: “Това е от теб. Кажи: “Всичко е от Аллах.” Какво им е на тези хора, та почти не проумяват дума?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-79
4/ан-Ниса-79: Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от душата ти (от нещо, което си сторил неправилно). Изпратихме те като Пратеник при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: