ан-Ниса 52-59, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-87)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-52, 4/ан-Ниса-53, 4/ан-Ниса-54, 4/ан-Ниса-55, 4/ан-Ниса-56, 4/ан-Ниса-57, 4/ан-Ниса-58, 4/ан-Ниса-59, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-87, ан-Ниса 52-59
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-52
4/ан-Ниса-52: Тези са, които Аллах е проклел. А за онзи, когото Аллах прокълне, ти не ще намериш закрилник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-53
4/ан-Ниса-53: Нима притежават дял от властта! То ако беше така, на хората и браздица от костилка на фурма нямаше да дадат.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-54
4/ан-Ниса-54: Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари от Своята благодат? Ние дарихме вече рода на Ибрахим (Авраам) с Писанието и с мъдростта, и им дарихме огромна власт.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-55
4/ан-Ниса-55: Някои от тях повярваха в него, а други се отвърнаха. И достатъчни са пламъците на огъня (за неверниците).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-56
4/ан-Ниса-56: Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, ще я сменяме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Наистина Аллах е всемогъщ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-57
4/ан-Ниса-57: А онези, които вярват и пречистват пороците от душите си, ще въведем в Градините на Рая, сред които реки текат и там ще пребивават вечно. Ще имат там пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-58
4/ан-Ниса-58: Аллах ви повелява (заповядва) да отдадете на собственика (на Него) онова,което Той ви е поверил и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Колко прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Наистина Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-59
4/ан-Ниса-59: О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Пратеника, и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: