ан-Ниса 135-140, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-100)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-135, 4/ан-Ниса-136, 4/ан-Ниса-137, 4/ан-Ниса-138, 4/ан-Ниса-139, 4/ан-Ниса-140, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-100, ан-Ниса 135-140
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-135
4/ан-Ниса-135: О, вярващи, бъдете свидетели, които в името на Аллах съблюдават и изпълняват правдата (справедливостта), по отношение на вас самите, родителите и близките ви, било бедни или богати, защото Аллах е по-близо и до двете. И, за да можете да се отнасяте справедливо, не следвайте вече страстите (на душата) си! И ако изопачите (промените словото) или се откажете (от истината и справедливостта), сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-136
4/ан-Ниса-136: О, вярващи, повярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-137
4/ан-Ниса-137: Които повярваха а после отрекоха, след това пак повярваха, после пак отрекоха, после неверието им се усили, Аллах не ще им прости, нито ще ги напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-138
4/ан-Ниса-138: Извести лицемерите, че за тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-139
4/ан-Ниса-139: Тези, които взимат неверниците за ближни вместо вярващите (които желаят Аллах). Нима у тях търсят мощта (славата)? На Аллах е цялата мощ и слава.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-140
4/ан-Ниса-140: Той (Аллах) вече ви низпосла в Книгата: “Щом чуете да се отричат знаменията на Аллах и да се подиграват с тях, не сядайте с неверниците, докато не встъпят в друг разговор. Иначе ще сте като тях.” Аллах ще събере в Ада всички лицемери и неверници,
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: