NİSÂ 135-140, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-5, Sayfa-100)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-5 » Sayfa-100
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-135, 4/NİSÂ-136, 4/NİSÂ-137, 4/NİSÂ-138, 4/NİSÂ-139, 4/NİSÂ-140, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-5, Sayfa-100, NİSÂ 135-140
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-135
4/NİSÂ-135: Ey âmenû olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Çünkü Allah, ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için, artık hevânıza (nefsinize) uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz (sözü değiştirirseniz) veya (haktan, adaletten) yüz çevirirseniz o taktirde muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-136
4/NİSÂ-136: Ey âmenû olanlar! Allah'a ve O'nun Resûl'üne ve Resûl'üne indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği Kitab'a îmân edin. Ve kim, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve yevm'il âhiri (sonraki ahir gününü) inkâr ederse, o taktirde uzak bir dalâletle sapmış olur.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-137
4/NİSÂ-137: Muhakkak ki onlar âmenû oldular, sonra inkâr ettiler. Sonra yine âmenû oldular sonra inkâr ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah, onları mağrifet edecek değildir ve onları yola (Allah'a ulaştıran Sıratı Mustakîm'e) hidayet edecek değildir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-138
4/NİSÂ-138: Münafıklara, onlar için “elîm azap” olduğunu müjdele.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-139
4/NİSÂ-139: Onlar ki mü'minlerden başka kâfirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet, tamamen Allah'a aittir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-140
4/NİSÂ-140: Ve O (Allah), Kitab’da (Kur’an’da) size şöyle indirmişti: “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık, ondan başka bir söze dalıncaya kadar, onlarla beraber oturmayın. Aksi taktirde (eğer onlarla beraber oturursanız) mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: