NİSÂ 95-101, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-5, Sayfa-94)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-5 » Sayfa-94
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-95, 4/NİSÂ-96, 4/NİSÂ-97, 4/NİSÂ-98, 4/NİSÂ-99, 4/NİSÂ-100, 4/NİSÂ-101, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-5, Sayfa-94, NİSÂ 95-101
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-95
4/NİSÂ-95: Özür sahibi olmayan mü'minlerden (savaşa gitmeyip) oturanlar ile Allah’ın yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir (eşit) değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından, oturanların üstünde faziletli kıldı ve Allah hepsine “Hüsna”yı vaadetti. Ve Allah mücahitleri, oturup kalanlar üzerine “büyük ecir” ile üstün kıldı.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-96
4/NİSÂ-96: (Mücahitler için) O’ndan (Allah tarafından) dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm'dir (Rahîm esmasıyla tecelli edendir).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-97
4/NİSÂ-97: Muhakkak ki melekler, kendi nesflerine zulmedenleri öldürürken : "Siz nerede (ne işte) idiniz?" dediler. (Onlar da): "Biz yeryüzünde zayıf (güçsüz) kimselerdik." dediler. (Melekler): "Allah'ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz!" dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve (o) kötü bir varış yeridir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-98
4/NİSÂ-98: Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan, hiçbir çareye gücü yetmeyen, (hicret için) bir yola ulaşamayan, zayıf (güçsüz) olanlar hariç.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-99
4/NİSÂ-99: İşte onları, Allah’ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-100
4/NİSÂ-100: Ve kim, Allah yolunda hicret (göç) ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim, Allah ve O'nun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri (mükâfatı) Allah'a ait olmuştur. Ve Allah, Gafur’dur, Rahîm'dir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-101
4/NİSÂ-101: Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o taktirde namazdan kısaltmanızda, size bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin için apaçık düşmandır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: