An-Nisa 95-101, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-94)

An-Nisa: 4/An-Nisa-95, 4/An-Nisa-96, 4/An-Nisa-97, 4/An-Nisa-98, 4/An-Nisa-99, 4/An-Nisa-100, 4/An-Nisa-101, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-94, An-Nisa 95-101
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-95
4/An-Nisa-95: Niet gelijk zijn de (thuis-)zittenden van de gelovigen, behalve gabrekkigen, aan degenen die strijden op de Weg van Allah met hun eigendommen en hun zielen. Allah heeft de strijders met hun eigendommen en zielen een rang bevoorrecht boven de (thuis-)zitters. Aan allen heeft Allah het goede beloofd. En Allah heeft de strijders boven de (thuis,-)zitters bevoorrecht met een geweldige beloning.
Luister Koran: 4/An-Nisa-96
4/An-Nisa-96: Met rangen van Hem en vergeving en Barmhartigheid, En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 4/An-Nisa-97
4/An-Nisa-97: Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig waren, zeggen zij: "In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?" Zij zeggen: "Wij waren de onderdrukten op aarde." Zij (de Engelen) zeggen: "Was de aarde van Allah niet (zo) uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?" Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. Het is de slechtste bestemming!
Luister Koran: 4/An-Nisa-98
4/An-Nisa-98: Behalve de ondaedrukten van de mannen en de vrouwen en de kinderen die niet tot macht in staat zijn, en die geen weg kunnen vinden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-99
4/An-Nisa-99: Zij zijn het van wie Allah hopelijk (de fouten) zal uitwissen. En Allah is Vergevend, Vergevens- gezind.
Luister Koran: 4/An-Nisa-100
4/An-Nisa-100: En wie op de Weg van Allah op de aarde uitwijkt, vindt vele toevluchtsoorden en overvloed. En wie zijn huis varlaat als een uitwijker naar Allah en Zijn Boodchapper, en de dood treft hem dan: waarlijk, zijn beloning is bij Allah. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 4/An-Nisa-101
4/An-Nisa-101: En als jullie op de aarde rondtrekken, dan is het voor jullie geen zonde de shalât te verkortan, indien jullie bang zijn dat de ongelovigen jullie aanvallen. Voorwaar, de ongelovigen zijn voor jullie een duidelijke vijand.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: