An-Nisa 66-74, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-89)

An-Nisa: 4/An-Nisa-66, 4/An-Nisa-67, 4/An-Nisa-68, 4/An-Nisa-69, 4/An-Nisa-70, 4/An-Nisa-71, 4/An-Nisa-72, 4/An-Nisa-73, 4/An-Nisa-74, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-89, An-Nisa 66-74
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-66
4/An-Nisa-66: En indien Wij voor hen voorgeschreven hadden "Doodt elkaar" of "Verlaat jullie huizen", dan hadden slechts weinigen van hen dat gedaan. Maar indien zij werkelijk gedaan hadden wat hen gezegd werd, was dat beter voor hen geweest en (het) had hen steviger gevestigd (in het geloof).
Luister Koran: 4/An-Nisa-67
4/An-Nisa-67: En Wij zouden hun van Onze Zijde een geweldige beloning gegeven hebben.
Luister Koran: 4/An-Nisa-68
4/An-Nisa-68: En Wij zouden hen op een recht Pad geleid hetben.
Luister Koran: 4/An-Nisa-69
4/An-Nisa-69: En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metge zellen!
Luister Koran: 4/An-Nisa-70
4/An-Nisa-70: Dat is de gunst van Allah en het is voldoende dat Allah Alwetend is.
Luister Koran: 4/An-Nisa-71
4/An-Nisa-71: O jullie die geloven, neemt jullie voorzorgsmaatregelen en gaat dus voort in groepen, of gaat gezamenlijk voort.
Luister Koran: 4/An-Nisa-72
4/An-Nisa-72: En voorwaar, er zijn er onder jullie die zouden dralen. Als jullie door een ramp getroffen worden, zeggen zij: "Waarlijk, Allah heeft mij begunstigd, doordat ik niet aanwezig onder hen was."
Luister Koran: 4/An-Nisa-73
4/An-Nisa-73: En als jullie een gunst van Allah ten deel valt, dan zegt hij, alsof er tussen jullie en hem geen vriendschap was: "O was ik maar met hen geweest, dan zou ik een geweldige overwinning behaald hebben."
Luister Koran: 4/An-Nisa-74
4/An-Nisa-74: Laat hem vechten op de Weg van Allah, die het wereldse leven ruilt voor het Hiernamaals. En wie strijdt op de Weg van Allah, of hij gedood wordt of overwint: Wij zullen hem daarna een geweldige beloning geven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: