An-Nisa 114-121, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-97)

An-Nisa: 4/An-Nisa-114, 4/An-Nisa-115, 4/An-Nisa-116, 4/An-Nisa-117, 4/An-Nisa-118, 4/An-Nisa-119, 4/An-Nisa-120, 4/An-Nisa-121, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-97, An-Nisa 114-121
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-114
4/An-Nisa-114: Er is geen goed in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de mensen, wie dat doet om het welbehageb van Allah to bereiken: Wij zullen hem een geweldige beloning geven.
Luister Koran: 4/An-Nisa-115
4/An-Nisa-115: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem ( gaar naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenlieden. En dat is de slechtste bestemming!
Luister Koran: 4/An-Nisa-116
4/An-Nisa-116: Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft ver gedwaald.
Luister Koran: 4/An-Nisa-117
4/An-Nisa-117: Zij aanbidden naast Hem slechts afgodsbeelden en zij aanbidden slechts de opstandige satan.
Luister Koran: 4/An-Nisa-118
4/An-Nisa-118: Allah vervloekte hem (de satan) en hij (de Satan) zei: "Ik zal van Uw dienaren een bepaald gedeelte nemen.
Luister Koran: 4/An-Nisa-119
4/An-Nisa-119: En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen." En wie in plaats van Allah de Satan tot beschermer neemt, die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-120
4/An-Nisa-120: Hij doet hen beloften en hij wekt hun ijdelheid op en wat de Satan hen belooft is slechts een misleiding,
Luister Koran: 4/An-Nisa-121
4/An-Nisa-121: Zij zijn degenen wiens verblijfplaats, de Hel is, en zij vinden daaruit geen ontsnapping.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: