An-Nisa 52-59, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-87)

An-Nisa: 4/An-Nisa-52, 4/An-Nisa-53, 4/An-Nisa-54, 4/An-Nisa-55, 4/An-Nisa-56, 4/An-Nisa-57, 4/An-Nisa-58, 4/An-Nisa-59, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-87, An-Nisa 52-59
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-52
4/An-Nisa-52: Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt. En wie door Allah vervloekt is: voor hem vindt je nooit een helper.
Luister Koran: 4/An-Nisa-53
4/An-Nisa-53: Is er voor hen een aandeel in het Koninkrijk (de goddelijke macht)? Nee, dan zouden zij de mensen (nog) niets geven.
Luister Koran: 4/An-Nisa-54
4/An-Nisa-54: Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen van Zijn gunst heeft gegeven? Waarlijk, Wij gaven de familie van Ibrâhîm de Schrift en de Wijsheid en Wij gaven hem een geweldig koninkrijk.
Luister Koran: 4/An-Nisa-55
4/An-Nisa-55: En onder hen (de jaloerse mensen) waren er die erin geloofden en onder hen waren er die (mensen van het geloof) afhielden. En de Hel is voldoende als laaiend vuur.
Luister Koran: 4/An-Nisa-56
4/An-Nisa-56: Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 4/An-Nisa-57
4/An-Nisa-57: En degenen die geloven en goede werken verrichten zullen Wij in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Voor hen zijn daarin reine echtgenotes. En Wij zullen hen in de beschuttende schaduw leiden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-58
4/An-Nisa-58: Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is Alhorend. Alziend.
Luister Koran: 4/An-Nisa-59
4/An-Nisa-59: O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: