ан-Ниса 95-101, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-94)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-95, 4/ан-Ниса-96, 4/ан-Ниса-97, 4/ан-Ниса-98, 4/ан-Ниса-99, 4/ан-Ниса-100, 4/ан-Ниса-101, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-94, ан-Ниса 95-101
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-95
4/ан-Ниса-95: Не са равностойни онези от вярващите, които си седят вкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах със своето имане и живот. Аллах отреди на борещите се със своето имане и живот да са над седящите. На всеки от тях Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллах отличи борещите се пред седящите -с огромна награда:
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-96
4/ан-Ниса-96: (За тези, които се борят) има дарове от Него и опрощение, и милост. Аллах наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-97
4/ан-Ниса-97: Когато ангелите прибираха онези, които угнетиха душите си, им рекоха: “Вие къде бяхте (в какво се занимавахте)?” (Те) рекоха: “Бяхме безсилни на земята.” А рекоха (ангелите): “Не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселите из нея?” На тези мястото им е Адът и колко лоша участ е това.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-98
4/ан-Ниса-98: Освен за слабите от мъжете, жените и децата, които са немощни и нямат начини за път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-99
4/ан-Ниса-99: За тези се надява Аллах да ги извини. И Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-100
4/ан-Ниса-100: А който се пресели по пътя на Аллах, ще открие на земята много приют и обилие. А който напусне дома си, за да срещне Аллах и Неговия Пратеник, и после го настигне смъртта, при Аллах му е отредена наградата. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-101
4/ан-Ниса-101: А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят неверниците, наистина те са ваш явен враг.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: