ан-Ниса 38-44, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-85)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-38, 4/ан-Ниса-39, 4/ан-Ниса-40, 4/ан-Ниса-41, 4/ан-Ниса-42, 4/ан-Ниса-43, 4/ан-Ниса-44, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-85, ан-Ниса 38-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-38
4/ан-Ниса-38: И те, раздават своето имане за показ пред хората и не вярват нито в Аллах, нито в Сетния ден (деня на отдаването на духа в земния живот на Аллах), и онзи, който вземе за приятел сатаната, ето това наистина е лошо приятелство!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-39
4/ан-Ниса-39: И какво биха загубили, ако само повярваха в Аллах и в Сетния ден (деня на отдаване духа в земния живот на Аллах), и раздаваха от онова, което Аллах им е дал за препитание? И Аллах най-добре ги знае.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-40
4/ан-Ниса-40: И наистина Аллах не угнетява дори колкото прашинка. А щом е добрина, Той я намножава и дарява от Себе си огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-41
4/ан-Ниса-41: И как ще бъдат, щом доведем от всяка общност свидетел (Пратеник), и теб доведем да свидетелстваш за тях?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-42
4/ан-Ниса-42: В големия Ден, неверниците и тези, които не се подчиниха (които се противиха) на Пратеника, ще поискат да се изравнят със земята. И не ще потулят от Аллах и една дума (измамна).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-43
4/ан-Ниса-43: О, вярващи, не пристъпвайте да се кланяте, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени, освен ако сте пътници, докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужда, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя (пръст) и натрийте лицата и ръцете си с нея. Аллах наистина е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-44
4/ан-Ниса-44: Не видя ли, как дарените с Писанието купуват заблудата? Искат и вас да ви отклонят (от пътя на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: