ан-Ниса 102-105, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-95)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-102, 4/ан-Ниса-103, 4/ан-Ниса-104, 4/ан-Ниса-105, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-95, ан-Ниса 102-105
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-102
4/ан-Ниса-102: И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека с теб да има една група и да вземат своите оръжия, и когато едните се покланят (свеждат челата си до земята) , другите да стоят зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила, и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си. Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да се нахвърлят срещу вас изведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакости или сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. И Аллах приготви за неверниците унизително мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-103
4/ан-Ниса-103: И когато завършите молитвата, споменавайте Аллах (последователно изричайте името на Господ) прави, седнали и легнали (на една страна)! А когато сте вън от опасност, отслужвайте молитвата в цялост! За вярващите молитвата е предписание в определено време.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-104
4/ан-Ниса-104: И не показвайте слабост в издирването на (вражеския) народ! Освен това, ако вие изпитвате болка, и те изпитват болка като вас. Но вие се надявате на Аллах за онова, за което те не се надяват. И Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-105
4/ан-Ниса-105: Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдиш между хората с онова, което Аллах ти показа. Не бъди на страната на изменниците!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: