ан-Ниса-105, Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-105

4/ан-Ниса-105: Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдиш между хората с онова, което Аллах ти показа. Не бъди на страната на изменниците! (българската транслитерация: Инна eнзeлна илeйкeл китабe бил хaккъ ли тaхкумe бeйнeн наси бима eракaллах(eракaллаху), уe ла тeкун лил хаининe хaсима(хaсимeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса-105
Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-105

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا
българската транслитерация: Инна eнзeлна илeйкeл китабe бил хaккъ ли тaхкумe бeйнeн наси бима eракaллах(eракaллаху), уe ла тeкун лил хаининe хaсима(хaсимeн).
Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдиш между хората с онова, което Аллах ти показа. Не бъди на страната на изменниците!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: