ан-Ниса-120, Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-120

4/ан-Ниса-120: (Сатана) им обещава и ги подтиква да търсят удовлетворение във всичко друго, но е и в знаменията на Аллах. Ала сатаната не им обещава нищо друго, освен измама. (българската транслитерация: Йeъдухум, уe юмeннихим, уe ма йeъдухумуш шeйтану илла гурура(гурурeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Ниса-120
Сура 4-Жените (ан-Ниса) стих-120

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا
българската транслитерация: Йeъдухум, уe юмeннихим, уe ма йeъдухумуш шeйтану илла гурура(гурурeн).
(Сатана) им обещава и ги подтиква да търсят удовлетворение във всичко друго, но е и в знаменията на Аллах. Ала сатаната не им обещава нищо друго, освен измама.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: