ан-Ниса 92-94, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-93)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-92, 4/ан-Ниса-93, 4/ан-Ниса-94, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-93, ан-Ниса 92-94
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-92
4/ан-Ниса-92: И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка. А онзи, който убие вярващ по погрешка, да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството му, освен ако простят. А ако (убитият) е вярващ от враждебен вам народ, да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас, да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност, да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-93
4/ан-Ниса-93: А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Аллах му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-94
4/ан-Ниса-94: О, вярващи, когато странствате по пътя на Аллах, направете подробно проучване и изкарайте истината наяве (кои са вярващите и кои не са) и не казвайте на онзи, който ви отправи поздрав: “Ти не си вярващ”, стремейки се към мимолетното на земния живот. При Аллах са богатствата. Такива бяхте и вие преди, но Аллах ви облагодетелства. В такъв случай направете дълбоко изследване и изкарайте истината наяве! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: