ан-Ниса 34-37, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-84)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-34, 4/ан-Ниса-35, 4/ан-Ниса-36, 4/ан-Ниса-37, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-84, ан-Ниса 34-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-34
4/ан-Ниса-34: Поради това, че мъжете харчат за жените (като отплата и издръжка) част от това, което притежават и за това, че Аллах е определил едните да са пред другите, мъжете стоят над жените (пазят ги и се грижат за тях). В това отношение, целомъдрените жени (тези, които изчистват пороците на душата) са смирени, Аллах ги пази (правата им и достойнството им) и те пазят (себе си, имането си и честта на мъжете си в тяхно отсъствие). А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, (после) се отдръпнете от тях в постелите. Ако продължават (да са вироглави), удряйте! А покорят ли ви се, не търсете друго средство срещу тях! Аллах е всевишен, превелик.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-35
4/ан-Ниса-35: А ако ви е страх от раздор между двамата (мъжа и жената), пратете съдник от неговото семейство и съдник от нейното семейство. Ако те (мъжът и жената) искат сдобряване, Аллах ще ги помири. Аллах е всезнаещ, сведущ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-36
4/ан-Ниса-36: И бъдете раби на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И се отнасяйте с - добрина към родителите си, към близките и роднините, сираците и нуждаещите се, към близкия и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към тези, които са ви под ръка (прислуга или работници)! Аллах наистина не обича горделивите, самохвалците.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-37
4/ан-Ниса-37: Те скъперничат и на хората повеляват скъперничеството, и скриват онова, което Аллах им е дал от Своята благодат. И приготвихме Ние за неверниците унизително мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: