ан-Ниса 27-33, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-83)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-27, 4/ан-Ниса-28, 4/ан-Ниса-29, 4/ан-Ниса-30, 4/ан-Ниса-31, 4/ан-Ниса-32, 4/ан-Ниса-33, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-83, ан-Ниса 27-33
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-27
4/ан-Ниса-27: Аллах иска да приеме покаянието ви, а онези, които следват страстите си, искат съвсем да ви отклонят.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-28
4/ан-Ниса-28: Аллах иска да ви облекчи (като приеме покаянието ви). А човекът бе сътворен слаб.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-29
4/ан-Ниса-29: О, вярващи, не яжте имането с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие. И не се убивайте и самоубивайте! Към вас Аллах наистина е милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-30
4/ан-Ниса-30: А който върши това с престъпване и несправедливост, ще го изгаряме в Огъня. Това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-31
4/ан-Ниса-31: Ако избягвате големите грехове, които са ви забранени, ще отмахнем от вас лошите ви постъпки и ще ви въведем в достойна обител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-32
4/ан-Ниса-32: И не възжелавайте онова, с което Аллах предпочете едни от вас пред други! И за мъжете има дял от онова, което са заслужили, и за жените също. И молете Аллах за Неговата благодат! Наистина Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-33
4/ан-Ниса-33: Сторихме наследници всички, за онова, което са оставили двамата родители и най-близките. А на онези, с които се обвързаха вашите клетви, въздайте дяла им! Аллах на всяко нещо е свидетел.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: