ан-Ниса 87-91, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-92)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-87, 4/ан-Ниса-88, 4/ан-Ниса-89, 4/ан-Ниса-90, 4/ан-Ниса-91, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-92, ан-Ниса 87-91
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-87
4/ан-Ниса-87: Аллах, няма друг бог освен Него, ще ви събере Той в Деня на възкресението, няма съмнение в това. А кой е по-правдив в словото си от Аллах?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-88
4/ан-Ниса-88: Какво ви е, та спрямо лицемерите сте на две групи? И ги върна Алла, заради онова, което са придобили. Нима искате да напътите онзи, когото Аллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави в заблуда, ти не ще намериш път за него.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-89
4/ан-Ниса-89: Те желаят и вие да се отвърнете, както те се отвърнаха, за да бъдете равни. И не взимайте ближни от тях, докато не се преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте и ги убивайте, където ги заварите, и не взимайте от тях нито ближен, нито помощник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-90
4/ан-Ниса-90: Освен добралите се до народ, с който имате договор; или дошлите при вас със свити сърца, че са се сражавали срещу вас или, че ще се сражават срещу своя народ. И ако Аллах бе пожелал, щеше да ги овласти над вас и да се сражават срещу вас. А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложат мир, Аллах не ще ви отвори път против тях (за да ги нападнете).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-91
4/ан-Ниса-91: Ще откриете и други, които искат и с вас да са в безопасност, и със своя народ в безопасност. Всякога, щом биваха връщани към изкушението, биваха низвергвани в него. И ако не се отдръпнат и не ви предложат мир, и не удържат ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите! Дадохме ви явен довод (за да ги нападнете).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: