ад-Духа, Сура Утрото (Коран: Сура 93-ад-Духа)

93/ад-Духа-1: Уeд духа. , 93/ад-Духа-2: Уeл лeйли иза сeджа., 93/ад-Духа-3: Ма уeддeaкe рaббукe уe ма кaля.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духа, Сура Утрото (Коран: Сура 93-ад-Духа)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 93/ад-Духа-1
93/ад-Духа-1: Кълна се в утрото (кушлук).
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-2
93/ад-Духа-2: И в нощта, когато настъпи пълен мрак.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-3
93/ад-Духа-3: Не те изостави и не ти се разсьрди твоят Господ.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-4
93/ад-Духа-4: И в отвъдният живот (живота след този) неизбежно е по-добър за теб от настоящия (земния живот).
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-5
93/ад-Духа-5: И наистина скоро ще ти въздаде твоят Господ (дар) и ти ще останеш доволен.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-6
93/ад-Духа-6: Не те ли намери Той сирак и после не те ли приюти (под покровителство на друг)?
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-7
93/ад-Духа-7: И те намери в заблуда, а после те напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-8
93/ад-Духа-8: И те намери в бедност, а после те направи заможен.
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-9
93/ад-Духа-9: Така че, не огорчавай след това сирака!
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-10
93/ад-Духа-10: И не отпъждай (укорявай) умоляващия (искащия нещо)!
Слушайте Коран: 93/ад-Духа-11
93/ад-Духа-11: И вече възвестявай за благодатта на твоя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: