аз-Зухруф, Сура Украсата (Коран: Сура 43-аз-Зухруф)

43/аз-Зухруф-1: Ха мим., 43/аз-Зухруф-2: Уeл китабил мубини., 43/аз-Зухруф-3: Инна джeaлнаху кур’анeн aрaбийeн лeaллeкум тa’кълун(тa’кълунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аз-Зухруф, Сура Украсата (Коран: Сура 43-аз-Зухруф)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-1
43/аз-Зухруф-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-2
43/аз-Зухруф-2: Кълна се в Ясната Книга.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-3
43/аз-Зухруф-3: Наистина Ние я сторихме Коран на арабски, надявайки се да проумеете.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-4
43/аз-Зухруф-4: И Той (Коранът) е в Книгата-майка при Нас. Наистина е­ Възвисен, Премъдър.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-5
43/аз-Зухруф-5: Нима ще ви лишим от напомнянето (известяването), за дето станахте престъпващи хора?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-6
43/аз-Зухруф-6: И колко пророци изпратихме сред общностите преди.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-7
43/аз-Зухруф-7: И не дойде при тях пророк, без да не са се подигравали с него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-8
43/аз-Зухруф-8: И по тази причина, хванахме и погубихме по-силните от тях (от жителите на Мекка). Споменати са примери за (народите) отпреди.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-9
43/аз-Зухруф-9: А ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-10
43/аз-Зухруф-10: Той е, който стори земята постеля за вас и прокара там пътища, надявайки се да се напътите към Него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-11
43/аз-Зухруф-11: Той е който изсипва от небето водата с мярка и така съживява с нея мъртвата земя (изкарва от сушата растения). Така ще бъдете извадени (от гробовете).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-12
43/аз-Зухруф-12: Той е който сътвори всички видове (растения по двойки), и направи за вас от корабите и от добитъка това, с което пътувате.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-13
43/аз-Зухруф-13: За да се настанявате на гърбовете им и да споменавате благодатта на вашия Господ, щом се настаните върху тях, и да казвате: “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние (сами) не сме способни на това”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-14
43/аз-Зухруф-14: И наистина ние при нашия Господ ще се завърнем.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-15
43/аз-Зухруф-15: И Му приписаха невяра една част от Неговите раби. Човекът наистина е явно отричащ.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-16
43/аз-Зухруф-16: Нима от онова, което е сътворил Той си взема дъщерите, а за вас отдели синовете?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-17
43/аз-Зухруф-17: И когато известят някого от тях за раждането на онова (момиче), което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-18
43/аз-Зухруф-18: Нима (Му приписват) онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-19
43/аз-Зухруф-19: И сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-20
43/аз-Зухруф-20: И те: “Ако Всемилостивия пожелаеше, ние нямаше да им служим (на идолите).” Те нямат знание за това, а само съчиняват лъжи.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-21
43/аз-Зухруф-21: Или им дадохме друга книга преди това, та към нея се придържат?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-22
43/аз-Зухруф-22: Не! И рекоха те : “Заварихме предците си в една вяра. И ние по техните стъпки вървим към спасение.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-23
43/аз-Зухруф-23: И по същия начин, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с в една вяра и ние следваме техните стъпки”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-24
43/аз-Зухруф-24: (Всички предупредители): “Нима и ако съм дошъл при вас с по-добро напътване от това, с което заварихте предците си?” И рекоха: “Наистина ние отричаме това, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-25
43/аз-Зухруф-25: И така отмъстихме им за това. И виж какъв бе краят на отричащите!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-26
43/аз-Зухруф-26: И Ибрахим (Авраам) рече на своя баща и на своя народ: “Наистина аз съм далеч от това, на което служите”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-27
43/аз-Зухруф-27: И съм близък към Онзи, Който ме е създал, защото Той ще ме напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-28
43/аз-Зухруф-28: И стори той това слово да остане у неговите потомци, надявайки се да се отвърнат (от идолите си).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-29
43/аз-Зухруф-29: И не, Аз ги оставих да се насладят, тях и техните предци, докато при тях дойде Истината (Корана) и явен пратеник, който да им разясни за Него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-30
43/аз-Зухруф-30: И щом Истината (Корана) дойде при тях, рекоха: “Това е само една магия и ние я отричаме”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-31
43/аз-Зухруф-31: И рекоха: “Този Коран не трябваше ли да бъде низпослан на някой големец от двете селища?”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-32
43/аз-Зухруф-32: Нима те определят милостта на твоя Господ? Ние определихме помежду им тяхното препитание в земния живот и въздигнахме едни от тях над други, та едните да работят за другите. А милостта на твоя Господ е по-добро от онова, което те трупат.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-33
43/аз-Зухруф-33: Ако не бе определено хората да се съберат в една общност, то Ние наистина щяхме да направим в домовете на онези, които не вярват във Всемилостивия тавани от сребро и стълбища, по които да се изкачват.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-34
43/аз-Зухруф-34: И в домовете им (сребърни) врати, и престоли, на които да се облягат.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-35
43/аз-Зухруф-35: И украса (от скъпоценни камъни бихме им направили). Но всичко това е само насладата на земния живот. А отвъдният е при твоя Господ, и е за тези които се боят да не изгубят милостта на Аллах
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-36
43/аз-Зухруф-36: А на онзи, който се отмята от споменаването на Всемилостивия, пращаме сатаната и така той му става близък приятел.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-37
43/аз-Зухруф-37: И наистина те (дяволите) ги възпират неизбежно от пътя (към Аллах), а те си мислят, че са напътени към Него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-38
43/аз-Зухруф-38: И когато (един от тях) се яви накрая (в съдния ден) пред Нас, казва: “Ах, да имаше между мен и теб разстояние, колкото два изтока“. Eто това е лошо приятелство.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-39
43/аз-Зухруф-39: И не ще ви е от полза Днес (нищо) и наистина имате съучастие в мъчението, щом бяхте угнетители.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-40
43/аз-Зухруф-40: Нима ти ще накараш глухия да те чуе или ще напътиш към Мен слепия и онзи, който е в явна заблуда?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-41
43/аз-Зухруф-41: И Ние неизбежно ще те приберем от тях (ще дадем край на живота ти), и наистина Ние ще им отмъстим.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-42
43/аз-Зухруф-42: Или ще ти покажем онова (мъчението), с което ги заплашвахме, защото Ние наистина имаме надмощие над тях.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-43
43/аз-Зухруф-43: И вече се придържай към откровението, което ти бе разкрито! Ти наистина си на правия път.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-44
43/аз-Зухруф-44: И наистина Той (Коранът) е поука за теб и за твоя народ. И ще бъдете (разпитвани) отговорни от Него (от Корана).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-45
43/аз-Зухруф-45: И питай онези от Нашите пратеници, които изпратихме преди теб, дали сме сторили Ние други богове, на които да се служи, вместо на Всемилостивия!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-46
43/аз-Зухруф-46: И Кълна се, че Муса (Моисей) го изпратихме с Нашите знамения при Фараона и знатните му хора, и тогава той рече: “Аз съм пратеник от Господа на световете.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-47
43/аз-Зухруф-47: И когато им донесе (Муса) (Моисей) Нашите знамения, те им се подиграха.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-48
43/аз-Зухруф-48: И всяко знамение, което им показвахме, бе по-голямо от предишното. И ги сграбчихме с мъчението, за да се обърнат (към Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-49
43/аз-Зухруф-49: А (те): “О, магьоснико, помоли се на своя Господ за нас (да отнеме мъчението от нас) заради близостта си към Него! И тогава непременно ние ще се напътим към Него”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-50
43/аз-Зухруф-50: И когато отнемаме от тях мъчението, тогава те нарушават обещанието си!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-51
43/аз-Зухруф-51: И Фараонът рече сред своя народ: “О, народе мой, нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки, течащи край мен? Нима не виждате?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-52
43/аз-Зухруф-52: Нима аз не съм по-добър от този, който е слаб и едва обяснява (заеква)?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-53
43/аз-Зухруф-53: „И защо не му са дарени гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за подкрепа?”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-54
43/аз-Зухруф-54: И така подведе той своя народ, и те му се покориха. И наистина те станаха нечестиви хора.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-55
43/аз-Зухруф-55: И така Ни разгневиха (обидиха), и Ние им отмъстихме и ги издавихме всичките.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-56
43/аз-Зухруф-56: И така ги сторихме поука и пример за идните (народи).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-57
43/аз-Зухруф-57: И когато синът на Мариам (Иса - Исус) бе даден за пример, тогава- твоят народ му се подигра!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-58
43/аз-Зухруф-58: И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той”? И дадоха ти този пример само заради спора помежду ви. Ала не, те са заядлив народ.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-59
43/аз-Зухруф-59: Той (Иса, Исус) е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Исраил.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-60
43/аз-Зухруф-60: И ако пожелаехме, наистина щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-61
43/аз-Зухруф-61: И наистина то е знак за Часа. Тогава не се съмнявайте в него и Ме следвайте! Ето това е правият път.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-62
43/аз-Зухруф-62: И сатаната да не ви отклони (от правият път)! Наистина той е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-63
43/аз-Зухруф-63: И когато Иса (Исус) донесе ясните знаци (чудеса, доводи), рече: “Дойдох при вас с мъдростта, за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова се бойте да не изгубите милостта на Аллах и ми се подчинете!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-64
43/аз-Зухруф-64: Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено Негови раби бъдете! Ето това е правият път.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-65
43/аз-Зухруф-65: И после общностите помежду си изпаднаха в разногласие. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-66
43/аз-Зухруф-66: Нима очакват друго, освен Часът да дойде при тях внезапно, без да усетят?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-67
43/аз-Зухруф-67: В този Ден приятелите ще са врагове един на друг, освен боязливите.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-68
43/аз-Зухруф-68: “О, раби Мои, в онзи ден няма страх за вас и не ще скърбите.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-69
43/аз-Зухруф-69: Те са, които повярваха в Нашите знамения и се отдадоха (на Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-70
43/аз-Зухруф-70: Влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-71
43/аз-Зухруф-71: Ще бъдат обслужвани с подноси и чаши от злато, и ще има в тях, каквото душите им поискат, и каквото радва очите им. И там ще пребивавате вечно.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-72
43/аз-Зухруф-72: Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-73
43/аз-Зухруф-73: Има там за вас много плодове, от които ще ядете.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-74
43/аз-Зухруф-74: И наистина престъпилите (обвинените) ще пребивават вечно в мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-75
43/аз-Зухруф-75: И то (мъчението) не ще бъде облекчено. И те там са изгубилите надежда от мислостта (на Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-76
43/аз-Зухруф-76: Не ги угнетихме Ние, а те самите станаха угнетители.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-77
43/аз-Зухруф-77: И ще зоват: “О, пазач на Ада, нека твоят Господ ни унищожи!” А пазачът ще им рече: “Тук ще останете!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-78
43/аз-Зухруф-78: Кълна се, че Ние ви донесохме истината, ала повечето от вас намразиха истината.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-79
43/аз-Зухруф-79: Нима те се захванаха решително? Ала всъщност Ние захващаме работата решително.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-80
43/аз-Зухруф-80: Или смятат, че не чуваме техните тайни и шепотите им? Да, и Нашите пратеници (ангели) при тях записват (всичко).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-81
43/аз-Зухруф-81: Кажи им:“Ако Всемилостивият имаше син, Аз щях да съм първият от Неговите раби”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-82
43/аз-Зухруф-82: Пречист е Господът на небесата и на земята, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-83
43/аз-Зухруф-83: Остави ги вече да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-84
43/аз-Зухруф-84: Той е Богът и на небето и на земята. Той е Премъдрия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-85
43/аз-Зухруф-85: Той е толкова Могъщ и Честит, Владетел е и на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-86
43/аз-Зухруф-86: А онези, (съдружаващите) които зоват вместо Него, не могат да се застъпят (да помилват), освен онези, които потвърждават (са свидетели) на Истината (Аллах) и я знаят.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-87
43/аз-Зухруф-87: И ако наистина ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: “Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-88
43/аз-Зухруф-88: И истинни са словата му (на Мохамед С.А.В.): “О, Господи мой, тези хора са наистина неверници!”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-89
43/аз-Зухруф-89: И вече се отдръпни от тях и им кажи:“Мир!” Те ще узнаят много скоро.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: