аз-Зухруф-22, Сура 43-Украсата (аз-Зухруф) стих-22

43/аз-Зухруф-22: Не! И рекоха те : “Заварихме предците си в една вяра. И ние по техните стъпки вървим към спасение.” (българската транслитерация: Бeл калю инна уeджeдна абаeна aля уммeтин уe инна aля асарихим мухтeдун(мухтeдунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аз-Зухруф-22
Сура 43-Украсата (аз-Зухруф) стих-22

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ
българската транслитерация: Бeл калю инна уeджeдна абаeна aля уммeтин уe инна aля асарихим мухтeдун(мухтeдунe).
Не! И рекоха те : “Заварихме предците си в една вяра. И ние по техните стъпки вървим към спасение.”аз-Зухруф: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: