аз-Зухруф 48-60, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-493)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-48, 43/аз-Зухруф-49, 43/аз-Зухруф-50, 43/аз-Зухруф-51, 43/аз-Зухруф-52, 43/аз-Зухруф-53, 43/аз-Зухруф-54, 43/аз-Зухруф-55, 43/аз-Зухруф-56, 43/аз-Зухруф-57, 43/аз-Зухруф-58, 43/аз-Зухруф-59, 43/аз-Зухруф-60, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-493, аз-Зухруф 48-60
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-48
43/аз-Зухруф-48: И всяко знамение, което им показвахме, бе по-голямо от предишното. И ги сграбчихме с мъчението, за да се обърнат (към Аллах).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-49
43/аз-Зухруф-49: А (те): “О, магьоснико, помоли се на своя Господ за нас (да отнеме мъчението от нас) заради близостта си към Него! И тогава непременно ние ще се напътим към Него”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-50
43/аз-Зухруф-50: И когато отнемаме от тях мъчението, тогава те нарушават обещанието си!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-51
43/аз-Зухруф-51: И Фараонът рече сред своя народ: “О, народе мой, нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки, течащи край мен? Нима не виждате?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-52
43/аз-Зухруф-52: Нима аз не съм по-добър от този, който е слаб и едва обяснява (заеква)?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-53
43/аз-Зухруф-53: „И защо не му са дарени гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за подкрепа?”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-54
43/аз-Зухруф-54: И така подведе той своя народ, и те му се покориха. И наистина те станаха нечестиви хора.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-55
43/аз-Зухруф-55: И така Ни разгневиха (обидиха), и Ние им отмъстихме и ги издавихме всичките.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-56
43/аз-Зухруф-56: И така ги сторихме поука и пример за идните (народи).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-57
43/аз-Зухруф-57: И когато синът на Мариам (Иса - Исус) бе даден за пример, тогава- твоят народ му се подигра!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-58
43/аз-Зухруф-58: И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той”? И дадоха ти този пример само заради спора помежду ви. Ала не, те са заядлив народ.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-59
43/аз-Зухруф-59: Той (Иса, Исус) е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Исраил.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-60
43/аз-Зухруф-60: И ако пожелаехме, наистина щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: