ZUHRÛF 48-60, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-493)

ZUHRÛF: 43/ZUHRÛF-48, 43/ZUHRÛF-49, 43/ZUHRÛF-50, 43/ZUHRÛF-51, 43/ZUHRÛF-52, 43/ZUHRÛF-53, 43/ZUHRÛF-54, 43/ZUHRÛF-55, 43/ZUHRÛF-56, 43/ZUHRÛF-57, 43/ZUHRÛF-58, 43/ZUHRÛF-59, 43/ZUHRÛF-60, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-493, ZUHRÛF 48-60
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-48
43/ZUHRÛF-48: Biri diğerinden daha büyük olmadıkça, onlara bir âyet (mucize) göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki, böylece belki onlar (Allah’a) dönerler diye.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-49
43/ZUHRÛF-49: Ve (onlar): “Ey sihirbaz, senin Allah’a olan ahdin hürmetine, Rabbine bizim için dua et (bu azabı kaldırsın)! ( O taktirde) gerçekten biz, mutlaka hidayet üzere oluruz.” dediler.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-50
43/ZUHRÛF-50: Fakat onlardan azabı kaldırınca, o zaman onlar (verdikleri sözleri) bozuyorlar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-51
43/ZUHRÛF-51: Ve firavun, kavmi içinde seslendi: “Ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hâlâ görmüyor musunuz?” dedi.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-52
43/ZUHRÛF-52: Yoksa ben, o acizden daha hayırlı (değil miyim) ki, o neredeyse sözü açıklayamıyor (normal konuşamıyor).
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-53
43/ZUHRÛF-53: “Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi?”
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-54
43/ZUHRÛF-54: Böylece (firavun) kavmini hafife aldı (küçümsedi). Bunun üzerine (kavmi) ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-55
43/ZUHRÛF-55: Bunun üzerine, bizi eseflendirdiler (üzdüler), biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-56
43/ZUHRÛF-56: Böylece onları sonraki (ümmetler) için bir selef (gelip geçmiş bir kavim) ve örnek (ibret) kıldık.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-57
43/ZUHRÛF-57: Meryemoğlu (Hz. İsa) misal verilince, o zaman senin kavmin (alay ederek) bağırıyorlardı.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-58
43/ZUHRÛF-58: Ve: “Bizim ilâhlarımız mı hayırlı yoksa o mu?” dediler. Sana bu örneği, seninle mücâdeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-59
43/ZUHRÛF-59: O (Hz. İsa), sadece ni’metlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek (ibret) kıldık.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-60
43/ZUHRÛF-60: Eğer biz dileseydik mutlaka sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık (yaratırdık).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: