ZUHRÛF 23-33, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-491)

ZUHRÛF: 43/ZUHRÛF-23, 43/ZUHRÛF-24, 43/ZUHRÛF-25, 43/ZUHRÛF-26, 43/ZUHRÛF-27, 43/ZUHRÛF-28, 43/ZUHRÛF-29, 43/ZUHRÛF-30, 43/ZUHRÛF-31, 43/ZUHRÛF-32, 43/ZUHRÛF-33, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-491, ZUHRÛF 23-33
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-23
43/ZUHRÛF-23: Ve tıpkı bunun gibi, senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun (o ülkenin) refah içinde olanları: “Muhakkak ki biz, babalarımızı bir ümmet (dîn) üzerinde bulduk. Ve mutlaka biz, onların izlerine tâbî olanlarız.” dememiş olsunlar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-24
43/ZUHRÛF-24: (Nezirlerin hepsi): “Size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden (dînden) daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı?” dediler. (Onlar da): “Muhakkak ki biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz.” dediler.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-25
43/ZUHRÛF-25: Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti (sonu) nasıl oldu!
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-26
43/ZUHRÛF-26: Ve Hz. İbrâhîm, babasına ve kavmine: “Muhakkak ki ben, sizin taptığınız şeylerden uzağım.” demişti.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-27
43/ZUHRÛF-27: Ancak beni yaratan hariç. Çünkü muhakkak ki O, beni hidayete erdirecektir.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-28
43/ZUHRÛF-28: Ve onu, zürriyeti içinde bâki (kalıcı) bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar (putlardan) dönerler.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-29
43/ZUHRÛF-29: Hayır, ben onları ve babalarını, onlara Hakk (Kur’ân) ve O’nu açıklayan bir resûl gelinceye kadar metalandırdım.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-30
43/ZUHRÛF-30: Ve onlara Hakk (Kur’ân) geldiği zaman: “Bu bir sihirdir ve şüphesiz biz, onu inkâr edenleriz.” dediler.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-31
43/ZUHRÛF-31: Ve dediler ki: “Bu Kur’ân’ın, iki beldeden, bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi?”
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-32
43/ZUHRÛF-32: Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini (geçimlerini) aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini, diğerlerinin üzerine yükselttik (üstün kıldık). Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti, onların topladığı şeylerden (başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan) daha hayırlıdır.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-33
43/ZUHRÛF-33: Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: