ZUHRÛF 11-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-490)

ZUHRÛF: 43/ZUHRÛF-11, 43/ZUHRÛF-12, 43/ZUHRÛF-13, 43/ZUHRÛF-14, 43/ZUHRÛF-15, 43/ZUHRÛF-16, 43/ZUHRÛF-17, 43/ZUHRÛF-18, 43/ZUHRÛF-19, 43/ZUHRÛF-20, 43/ZUHRÛF-21, 43/ZUHRÛF-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-490, ZUHRÛF 11-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-11
43/ZUHRÛF-11: Suyu semadan bir kader ile (taktir edilmiş bir ölçü ile) indiren O’dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik (kuru topraktan bitkiler çıkardık). İşte bunun gibi (mezarlarınızdan) çıkarılacaksınız.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-12
43/ZUHRÛF-12: Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O’dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-13
43/ZUHRÛF-13: Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin ni’metini zikredin! Ve: “Bunu bize musahhar (emrimize amade) kılan (Allah) Sübhan’dır. Ve biz, O’na (kendimiz) güç yetiremezdik.” deyin!
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-14
43/ZUHRÛF-14: Muhakkak ki biz, Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-15
43/ZUHRÛF-15: Ve O’na, kullarından bir kısmını isnad ettiler. Muhakkak ki insan, mutlaka apaçık inkâr edicidir.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-16
43/ZUHRÛF-16: Yoksa O, yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı?
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-17
43/ZUHRÛF-17: Onlardan birisi, Rahmân’a isnad ettikleri (kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek, yüzü gölgelenir ve kararır.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-18
43/ZUHRÛF-18: Ziynet için yetiştirilen ve mücâdeleye gücü yetmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar)?
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-19
43/ZUHRÛF-19: Ve Rahmân’ın kulları olan melekleri, dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şahadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-20
43/ZUHRÛF-20: Ve (onlar): “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık.” dediler. Onların bu konuda bir ilimleri (bilgileri) yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-21
43/ZUHRÛF-21: Yoksa ondan önce, onlara kitap verdik de böylece onlar, ona (o kitaba) mı sarıldılar?
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-22
43/ZUHRÛF-22: Hayır, (onlar) dediler ki: “Gerçekten biz, babalarımızı bir ümmet (dîn) üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz, onların izi üzerinde hidayete erenleriz.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: