DUHÂN 19-39, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-497)

DUHÂN: 44/DUHÂN-19, 44/DUHÂN-20, 44/DUHÂN-21, 44/DUHÂN-22, 44/DUHÂN-23, 44/DUHÂN-24, 44/DUHÂN-25, 44/DUHÂN-26, 44/DUHÂN-27, 44/DUHÂN-28, 44/DUHÂN-29, 44/DUHÂN-30, 44/DUHÂN-31, 44/DUHÂN-32, 44/DUHÂN-33, 44/DUHÂN-34, 44/DUHÂN-35, 44/DUHÂN-36, 44/DUHÂN-37, 44/DUHÂN-38, 44/DUHÂN-39, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-497, DUHÂN 19-39
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-19
44/DUHÂN-19: Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-20
44/DUHÂN-20: Ve muhakkak ki ben, beni taşlamanızdan, sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-21
44/DUHÂN-21: Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-22
44/DUHÂN-22: Bunun üzerine: “Bunlar günahkâr bir kavimdir.” diye, Rabbine dua etti.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-23
44/DUHÂN-23: Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla (beraber) yola çık! Muhakkak ki siz takip edileceksiniz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-24
44/DUHÂN-24: Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-25
44/DUHÂN-25: Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-26
44/DUHÂN-26: Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-27
44/DUHÂN-27: Ve orada zevk içinde yaşadıkları ni’metler (terkettiler).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-28
44/DUHÂN-28: İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-29
44/DUHÂN-29: Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-30
44/DUHÂN-30: Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-31
44/DUHÂN-31: O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-32
44/DUHÂN-32: Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-33
44/DUHÂN-33: Ve onlara, içinde apaçık imtihan olan âyetlerden (mucizelerden) verdik.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-34
44/DUHÂN-34: Gerçekten onlar, mutlaka diyecekler ki.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-35
44/DUHÂN-35: (Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-36
44/DUHÂN-36: Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı (geri) getirin.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-37
44/DUHÂN-37: Onlar mı yoksa Tubba’nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helâk ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-38
44/DUHÂN-38: Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri, oyun olsun diye yaratmadık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-39
44/DUHÂN-39: İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık (ikisini de hak ile yarattık). Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: