ŞÛRÂ 32-44, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-487)

ŞÛRÂ: 42/ŞÛRÂ-32, 42/ŞÛRÂ-33, 42/ŞÛRÂ-34, 42/ŞÛRÂ-35, 42/ŞÛRÂ-36, 42/ŞÛRÂ-37, 42/ŞÛRÂ-38, 42/ŞÛRÂ-39, 42/ŞÛRÂ-40, 42/ŞÛRÂ-41, 42/ŞÛRÂ-42, 42/ŞÛRÂ-43, 42/ŞÛRÂ-44, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-487, ŞÛRÂ 32-44
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-32
42/ŞÛRÂ-32: Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun (Allah’ın) âyetlerindendir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-33
42/ŞÛRÂ-33: Eğer O (Allah), dilerse rüzgârı durdurur. O zaman (gemiler) onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-34
42/ŞÛRÂ-34: Veya kazandıkları (yaptıkları) sebebiyle onları helâke sürükler ve onların çoğunu (da) affeder.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-35
42/ŞÛRÂ-35: Ve âyetlerimiz hakkında mücâdele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-36
42/ŞÛRÂ-36: İşte böylece size verilen herşey dünya hayatının metaıdır. Ve amenû olanlar için, Allah’ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bâkidir (kalıcıdır). Ve onlar, Rab’lerine tevekkül ederler.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-37
42/ŞÛRÂ-37: Ve onlar, günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Ve öfkelendikleri zaman affederler.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-38
42/ŞÛRÂ-38: Ve onlar, Rab’lerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar, işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-39
42/ŞÛRÂ-39: Ve onlar, kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-40
42/ŞÛRÂ-40: Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslâh ederse artık onun ecri (mükâfatı) Allah’a aittir. Muhakkak ki O (Allah), zalimleri sevmez.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-41
42/ŞÛRÂ-41: Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar; onların üzerine (aleyhlerine) bir yol (ceza) yoktur.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-42
42/ŞÛRÂ-42: Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine (aleyhlerine) yol (ceza) vardır. İşte onlar; onlar için elîm bir azap vardır.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-43
42/ŞÛRÂ-43: Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-44
42/ŞÛRÂ-44: Ve Allah kimi dalâlette bırakırsa, o taktirde onun için, bundan sonra bir velî (dost) yoktur. Zalimleri, azabı gördükleri zaman: “(Dünyaya) geri dönüşe bir yol var mı?” derken görürsün.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: