DUHÂN 1-18, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-496)

DUHÂN: 44/DUHÂN-1, 44/DUHÂN-2, 44/DUHÂN-3, 44/DUHÂN-4, 44/DUHÂN-5, 44/DUHÂN-6, 44/DUHÂN-7, 44/DUHÂN-8, 44/DUHÂN-9, 44/DUHÂN-10, 44/DUHÂN-11, 44/DUHÂN-12, 44/DUHÂN-13, 44/DUHÂN-14, 44/DUHÂN-15, 44/DUHÂN-16, 44/DUHÂN-17, 44/DUHÂN-18, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-496, DUHÂN 1-18
direction_left
direction_right

DUHÂN

Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-1
44/DUHÂN-1: Ha, mim.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-2
44/DUHÂN-2: Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-3
44/DUHÂN-3: Muhakkak ki Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, uyaranlarız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-4
44/DUHÂN-4: Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-5
44/DUHÂN-5: Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-6
44/DUHÂN-6: Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-7
44/DUHÂN-7: Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakîn sahibi iseniz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-8
44/DUHÂN-8: O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-9
44/DUHÂN-9: Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar (oyalanıyorlar).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-10
44/DUHÂN-10: Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-11
44/DUHÂN-11: (O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-12
44/DUHÂN-12: Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü’minleriz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-13
44/DUHÂN-13: Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-14
44/DUHÂN-14: Ve (O’NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O’NDAN yüz çevirdiler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-15
44/DUHÂN-15: Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-16
44/DUHÂN-16: Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-17
44/DUHÂN-17: Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-18
44/DUHÂN-18: (Hz. Musa): “Allah’ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.” (demişti).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: