Ad-Dukhan 1-18, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-496)

Ad-Dukhan: 44/Ad-Dukhan-1, 44/Ad-Dukhan-2, 44/Ad-Dukhan-3, 44/Ad-Dukhan-4, 44/Ad-Dukhan-5, 44/Ad-Dukhan-6, 44/Ad-Dukhan-7, 44/Ad-Dukhan-8, 44/Ad-Dukhan-9, 44/Ad-Dukhan-10, 44/Ad-Dukhan-11, 44/Ad-Dukhan-12, 44/Ad-Dukhan-13, 44/Ad-Dukhan-14, 44/Ad-Dukhan-15, 44/Ad-Dukhan-16, 44/Ad-Dukhan-17, 44/Ad-Dukhan-18, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-496, Ad-Dukhan 1-18
direction_left
direction_right

Ad-Dukhan

Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-1
44/Ad-Dukhan-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-2
44/Ad-Dukhan-2: Bij het duidelijke Boek. (de Koran)
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-3
44/Ad-Dukhan-3: Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in de gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-4
44/Ad-Dukhan-4: Daarin worden alle wijze zaken uiteengezet.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-5
44/Ad-Dukhan-5: Als een bevel van Ons: voorwaar, Wij zonden (de Profeten).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-6
44/Ad-Dukhan-6: Als Barmhartigheid van jouw Heer. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-7
44/Ad-Dukhan-7: De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen is, als jullie overtuigden zijn.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-8
44/Ad-Dukhan-8: Er is geen god dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-9
44/Ad-Dukhan-9: Zij blijven zelfs in twijfel doorspelen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-10
44/Ad-Dukhan-10: Wacht dan op de Dag waarop in de hemel duidelijke rook verschijnt.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-11
44/Ad-Dukhan-11: Die de mensen omhult. Dit is een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-12
44/Ad-Dukhan-12: (Zij zullen zeggen:) "Onze Heer, neem de bestraffing, van ons weg: voorwaar, wij zijn gelovigen."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-13
44/Ad-Dukhan-13: Hoe zullen zij zich laten vermanen, terwijl er reeds een duidelijke Boodschapper tot hen is gekomen?
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-14
44/Ad-Dukhan-14: Toen wendden zij zich van hem af, en zeiden: "Hij is een bezeten onderwezene."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-15
44/Ad-Dukhan-15: Voorwaar, Wij nemen iets van de bestraffing weg: voorwaar, jullie keren terug (tot ongeloof).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-16
44/Ad-Dukhan-16: (Gedenkt) de Dag dat Wij hen zullen grijpen met de zware bestraffing: voorwaar, Wij zijn Vergelders.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-17
44/Ad-Dukhan-17: En voorzeker, Wij hebben voorheen het volk van Fir'aun op de proef gesteld. En er was een edele Boodschapper (Môesa) tot hen gekomen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-18
44/Ad-Dukhan-18: (Hij zei:) "Laat de dienaren van Allah (vrij) tot mij komen: voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: