Ad-Dukhan 1-18, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-496)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-496
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ad-Dukhan: 44/Ad-Dukhan-1, 44/Ad-Dukhan-2, 44/Ad-Dukhan-3, 44/Ad-Dukhan-4, 44/Ad-Dukhan-5, 44/Ad-Dukhan-6, 44/Ad-Dukhan-7, 44/Ad-Dukhan-8, 44/Ad-Dukhan-9, 44/Ad-Dukhan-10, 44/Ad-Dukhan-11, 44/Ad-Dukhan-12, 44/Ad-Dukhan-13, 44/Ad-Dukhan-14, 44/Ad-Dukhan-15, 44/Ad-Dukhan-16, 44/Ad-Dukhan-17, 44/Ad-Dukhan-18, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-496, Ad-Dukhan 1-18
direction_left
direction_right

Ad-Dukhan

Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-1
44/Ad-Dukhan-1: Haa miim.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-2
44/Ad-Dukhan-2: Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-3
44/Ad-Dukhan-3: sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-4
44/Ad-Dukhan-4: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-5
44/Ad-Dukhan-5: (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-6
44/Ad-Dukhan-6: sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-7
44/Ad-Dukhan-7: Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-8
44/Ad-Dukhan-8: Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-9
44/Ad-Dukhan-9: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-10
44/Ad-Dukhan-10: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-11
44/Ad-Dukhan-11: yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-12
44/Ad-Dukhan-12: (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-13
44/Ad-Dukhan-13: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-14
44/Ad-Dukhan-14: kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila".
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-15
44/Ad-Dukhan-15: Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-16
44/Ad-Dukhan-16: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-17
44/Ad-Dukhan-17: Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
Dengar Quran: 44/Ad-Dukhan-18
44/Ad-Dukhan-18: (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: