Al-Jasiyah 1-13, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-499)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-499
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Jasiyah: 45/Al-Jasiyah-1, 45/Al-Jasiyah-2, 45/Al-Jasiyah-3, 45/Al-Jasiyah-4, 45/Al-Jasiyah-5, 45/Al-Jasiyah-6, 45/Al-Jasiyah-7, 45/Al-Jasiyah-8, 45/Al-Jasiyah-9, 45/Al-Jasiyah-10, 45/Al-Jasiyah-11, 45/Al-Jasiyah-12, 45/Al-Jasiyah-13, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-499, Al-Jasiyah 1-13
direction_left
direction_right

Al-Jasiyah

Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-2
45/Al-Jasiyah-2: Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-3
45/Al-Jasiyah-3: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-4
45/Al-Jasiyah-4: Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-5
45/Al-Jasiyah-5: dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-6
45/Al-Jasiyah-6: Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-7
45/Al-Jasiyah-7: Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-8
45/Al-Jasiyah-8: dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-9
45/Al-Jasiyah-9: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-10
45/Al-Jasiyah-10: Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-11
45/Al-Jasiyah-11: Ini (Al Quran) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-12
45/Al-Jasiyah-12: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-13
45/Al-Jasiyah-13: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: