Az-Zukhruf 48-60, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-493)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-493
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-48, 43/Az-Zukhruf-49, 43/Az-Zukhruf-50, 43/Az-Zukhruf-51, 43/Az-Zukhruf-52, 43/Az-Zukhruf-53, 43/Az-Zukhruf-54, 43/Az-Zukhruf-55, 43/Az-Zukhruf-56, 43/Az-Zukhruf-57, 43/Az-Zukhruf-58, 43/Az-Zukhruf-59, 43/Az-Zukhruf-60, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-493, Az-Zukhruf 48-60
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-48
43/Az-Zukhruf-48: Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-49
43/Az-Zukhruf-49: Dan mereka berkata: "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk (melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguhnya kami (jika doamu dikabulkan) benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-50
43/Az-Zukhruf-50: Maka tatkala Kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri (janjinya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-51
43/Az-Zukhruf-51: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-52
43/Az-Zukhruf-52: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-53
43/Az-Zukhruf-53: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?"
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-54
43/Az-Zukhruf-54: Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-55
43/Az-Zukhruf-55: Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut),
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-56
43/Az-Zukhruf-56: dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-57
43/Az-Zukhruf-57: Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-58
43/Az-Zukhruf-58: Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-59
43/Az-Zukhruf-59: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-60
43/Az-Zukhruf-60: Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: