Noble Qur'an (Juz-25, halaman-489), Asy-Syura 52-53, Az-Zukhruf 1-10

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-489
share on facebook  tweet  share on google  print  
Asy-Syura: 42/Asy-Syura-52, 42/Asy-Syura-53, Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-1, 43/Az-Zukhruf-2, 43/Az-Zukhruf-3, 43/Az-Zukhruf-4, 43/Az-Zukhruf-5, 43/Az-Zukhruf-6, 43/Az-Zukhruf-7, 43/Az-Zukhruf-8, 43/Az-Zukhruf-9, 43/Az-Zukhruf-10, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-489, Asy-Syura 52-53, Az-Zukhruf 1-10
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-52
42/Asy-Syura-52: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-53
42/Asy-Syura-53: (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.

Az-Zukhruf

Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-1
43/Az-Zukhruf-1: Haa Miim.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-2
43/Az-Zukhruf-2: Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-3
43/Az-Zukhruf-3: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-4
43/Az-Zukhruf-4: Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-5
43/Az-Zukhruf-5: Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-6
43/Az-Zukhruf-6: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-7
43/Az-Zukhruf-7: Dan tiada seorang nabipun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-8
43/Az-Zukhruf-8: Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al Quran) perumpamaan umat-umat masa dahulu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-9
43/Az-Zukhruf-9: Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-10
43/Az-Zukhruf-10: Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: