de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-489), Ash-Shura 52-53, Az-Zukhruf 1-10

Ash-Shura: 42/Ash-Shura-52, 42/Ash-Shura-53, Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-1, 43/Az-Zukhruf-2, 43/Az-Zukhruf-3, 43/Az-Zukhruf-4, 43/Az-Zukhruf-5, 43/Az-Zukhruf-6, 43/Az-Zukhruf-7, 43/Az-Zukhruf-8, 43/Az-Zukhruf-9, 43/Az-Zukhruf-10, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-489, Ash-Shura 52-53, Az-Zukhruf 1-10
direction_left
direction_right
Luister Koran: 42/Ash-Shura-52
42/Ash-Shura-52: Zó hebben Wij aan jou een openbaring neergezonden, een zaak van Ons. Jij wist toen niet wat het Boek (de Koran) was en wat het geloof was, maar Wij hebben hem tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren leiden wie Wij willen. En voorwaar, jij leidt zeker naar een recht Pad.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-53
42/Ash-Shura-53: Het is het Pad van Allah, Degene aan Wie alles wat in de hemelen en op de aarde is toebehoort. Weet: alle zaken keren tot Allah terug.

Az-Zukhruf

Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-2
43/Az-Zukhruf-2: Bij het duidelijke Boek. (de Koran)
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-3
43/Az-Zukhruf-3: Voorwaar, Wij hebben hem als een Arabische Koran gemaakt Hopelijk zullen jullie begrijpen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-4
43/Az-Zukhruf-4: En voorwaar, bij is bij Ons vastgelegd in de Moeder van de Schrift (Lauhoelmahfôezh), verheven en wijs.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-5
43/Az-Zukhruf-5: Zullen Wij dan de Vermaning van jullie weghouden, Ons afwendend, omdat jullie een buitensporig volk zijn?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-6
43/Az-Zukhruf-6: En hoeveel Profeten hebben Wij niet gezonden naar de vroegeren?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-7
43/Az-Zukhruf-7: En er kwam geen Profeet tot hen, of zij dreven de spot met hem.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-8
43/Az-Zukhruf-8: En Wij hebben (volken) vernietigd die machtiger waren dan zij. En de voorbeelden van de vroegeren zijn (hen) voorafgegaan.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-9
43/Az-Zukhruf-9: En als jij hen vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: "De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-10
43/Az-Zukhruf-10: Degene Die de aarde tot een uitspreide plaats heeft gemaakt en Die daarin voor jullie wegen heeft gemaakt. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: