Al-Jathiya 23-32, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-501)

Al-Jathiya: 45/Al-Jathiya-23, 45/Al-Jathiya-24, 45/Al-Jathiya-25, 45/Al-Jathiya-26, 45/Al-Jathiya-27, 45/Al-Jathiya-28, 45/Al-Jathiya-29, 45/Al-Jathiya-30, 45/Al-Jathiya-31, 45/Al-Jathiya-32, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-501, Al-Jathiya 23-32
direction_left
direction_right
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-23
45/Al-Jathiya-23: Heb jij degene gezien die zijn begeerten tot god heeft genomen, en die door Allah tot dwaling wordt gebracht op grond van kennis, en wiens oren en wiens hart Hij verzegeld heeft, en over wiens ogen Hij een bedekking heeft aangebracht? Wie kan hem nog leiding geven nadat Allah (hem heeft doen dwalen)? Laten jullie je dan niet vermanen?
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-24
45/Al-Jathiya-24: En zij zeiden: "Er is niets dan ons wereldse leven, wij sterven en wij leven, en niets vernietigt ons de tijd." Maar zij hebben daarover geen kennis, zij vermoeden slechts.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-25
45/Al-Jathiya-25: En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hem worden voorgedragen, dan hebben zij geen verweer dan dat zij zeggen: "Brengt onze voorouders (terug), als jullie waarachtigen zijn."
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-26
45/Al-Jathiya-26: Zeg: "Allah brengt jullie tot leven, daarna doet Hij jullie sterven en daarna verzamelt Hij jullie op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is." Maar de meeste mensen weten het niet.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-27
45/Al-Jathiya-27: En aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde, en de Dag waarop het Uur valt. Die Dag verliezen de vervalsers.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-28
45/Al-Jathiya-28: En jij zult alle volken zien neerknielen, ieder volk zal tot hun boek geroepen worden. Op die Dag zullen jullie vergolden worden voor wat jullie plachten te doen.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-29
45/Al-Jathiya-29: Dit is Ons Boek, dat in Waarheid tot jullie spreekt. Voorwaar, Wij schreven op wat jullie plegen te doen.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-30
45/Al-Jathiya-30: Wat betreft degenen die geloven en goede werken verrichten: hun Heer zal hen doen binnengaan in Zijn Barmhartigheid. Dat is de duidelijke overwinning.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-31
45/Al-Jathiya-31: En wat degenen die niet geloofden betreft: werden Mijn Verzen niet aan jullie voorgedragen waarop jullie hoogmoedig werden? En jullie waren een volk van misdadigers.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-32
45/Al-Jathiya-32: En toen er gezegd werd: "De belofte van Allah is waar en aan het Uur is geen twijfel," zeiden jullie: "Wij wisten niet wat het Uur was, wij koesterden slechts een vermoeden en wij waren daarvan niet overtuigd."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: