Az-Zukhruf 61-73, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-494)

Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-61, 43/Az-Zukhruf-62, 43/Az-Zukhruf-63, 43/Az-Zukhruf-64, 43/Az-Zukhruf-65, 43/Az-Zukhruf-66, 43/Az-Zukhruf-67, 43/Az-Zukhruf-68, 43/Az-Zukhruf-69, 43/Az-Zukhruf-70, 43/Az-Zukhruf-71, 43/Az-Zukhruf-72, 43/Az-Zukhruf-73, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-494, Az-Zukhruf 61-73
direction_left
direction_right
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-61
43/Az-Zukhruf-61: En voorwaar, het (terugkeren van 'Îsa op de aarde) is een Teken (van het naderen) van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan en volgt Mij. Dit is het rechte Pad.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-62
43/Az-Zukhruf-62: En laat de Satan jullie niet affhouden: voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-63
43/Az-Zukhruf-63: En toen 'Îsa met de duidelijk bewijzen kwam, zei hij: "Ik heb jullie waarlijk de wijsheid gebracht zodat ik jullie een aantal zaken, waarover jullie van mening verschillen, verduidelijk. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-64
43/Az-Zukhruf-64: Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbidt Hem daarom. Dit is het rechte Pad."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-65
43/Az-Zukhruf-65: De groeperingen werden het toen met elkaar oneens. Wee degenen die niet geloven in de bestraffing van een pijnlijke Dag.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-66
43/Az-Zukhruf-66: Zij wachten slechts op het Uur, dat plotseling tot hen zal komen, terwijl zij niet beseffen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-67
43/Az-Zukhruf-67: De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de Moettaqôen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-68
43/Az-Zukhruf-68: O Mijn dienaren, op die Dag zal er geen vrees voor jullie zijn en jullie zullen niet treuren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-69
43/Az-Zukhruf-69: (Zij zijn) degenen die in Onze Tekenen geloofden en die zich (aan Ons) overgaven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-70
43/Az-Zukhruf-70: (Er wordt gezegd:) "Treedt het Pandijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-71
43/Az-Zukhruf-71: Er zal tussen hen worden rondgegaan met schalen van goud en bekers. Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-72
43/Az-Zukhruf-72: En dat is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie hebben verricht
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-73
43/Az-Zukhruf-73: Daarin zijn voor jullie vele vruchten waarvan jullie eten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: