Az-Zukhruf 34-47, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-492)

Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-34, 43/Az-Zukhruf-35, 43/Az-Zukhruf-36, 43/Az-Zukhruf-37, 43/Az-Zukhruf-38, 43/Az-Zukhruf-39, 43/Az-Zukhruf-40, 43/Az-Zukhruf-41, 43/Az-Zukhruf-42, 43/Az-Zukhruf-43, 43/Az-Zukhruf-44, 43/Az-Zukhruf-45, 43/Az-Zukhruf-46, 43/Az-Zukhruf-47, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-492, Az-Zukhruf 34-47
direction_left
direction_right
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-34
43/Az-Zukhruf-34: En voor hun huizen (zilveren) deuren en rustbanken waarop zij zich neervleien.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-35
43/Az-Zukhruf-35: En (gouden) versieringen. En dat alles is slechts een vergankelijke genieting van het aardse leven, mar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-36
43/Az-Zukhruf-36: Ein wie nalating is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-37
43/Az-Zukhruf-37: En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de Weg en zij denken dat zij rechtgeleid zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-38
43/Az-Zukhruf-38: Totdat, wanneer hij tot Ons komt, hij (tot zijn metgezel) zegt: "O wee, was de afstand tussen mij en jou maar als die tussen de zonsopgang en de zonsondergang, (jij bent) de slechtste metgezel."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-39
43/Az-Zukhruf-39: Maar het zal jullie op die Dag niet baten, wanneer jullie onrecht pleegden, dat jullie in de bestraffing bijelkaar zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-40
43/Az-Zukhruf-40: Kan jij dan de dove doen horen, of de blinde (van hart) leiden, of hij die in duidelijke dwaling verkeert?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-41
43/Az-Zukhruf-41: Als Wij jou dan wegnemen (vóórdat Wij hen bestraffen), dan zullen Wij hen zeker bestraffen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-42
43/Az-Zukhruf-42: Of Wij laten jou zien, wat Wij hun hebben aangezegd: voorwaar, Wij zijn Machthebbers over hen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-43
43/Az-Zukhruf-43: Houd je daarom vast aan wat aan jou is geopenbaard. Voorwaar, jij bevindt je op het rechte Pad.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-44
43/Az-Zukhruf-44: En voorwaar, hij (de Koran) is een eer voor jou en jouw volk. En zij zullen worden ondervraagd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-45
43/Az-Zukhruf-45: En vraag aan wie Wij vóór jou hebben gezonden van Onze Boodschappers: "Hebben Wij naast de Erbarmer goden gemada om te aanbidden?"
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-46
43/Az-Zukhruf-46: En voorzeker, Wij hebben Môesa met Onze Tekenen naar Fir'aun en zijn vooraanstaanden gezonden, en hij zei toen: "Voorwaar, ik ben een Boodschapper van de Heer der Werelden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-47
43/Az-Zukhruf-47: Toen hij tot hen met Om Tekenen kwam, toen lachten zij erom.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: