Ash-Shura 23-31, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-486)

Ash-Shura: 42/Ash-Shura-23, 42/Ash-Shura-24, 42/Ash-Shura-25, 42/Ash-Shura-26, 42/Ash-Shura-27, 42/Ash-Shura-28, 42/Ash-Shura-29, 42/Ash-Shura-30, 42/Ash-Shura-31, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-486, Ash-Shura 23-31
direction_left
direction_right
Luister Koran: 42/Ash-Shura-23
42/Ash-Shura-23: Dat is wat Allah als verheugende tijding aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (O Moehammad): "Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie m goede daad verricht vermenigvuldigen Wij het goede. Voorwaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Waarderende.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-24
42/Ash-Shura-24: Of zeggen zij dat hij (Moehammad) een leugen over Allah verzonnen heeft? Als Allah het wil, dan verzegek Hij jouw hart. Allah wist de valsheid uit en Hij bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-25
42/Ash-Shura-25: En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-26
42/Ash-Shura-26: Hij verhoort degenen die geloven en goede werken verrichten en vemenigvuldigt voor hen van Zijn gunst, maar voor de ongelovigen is er een harde bestraffing.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-27
42/Ash-Shura-27: En als Allah de voorzieningen aan Zijn dienaren had verruimd, dan zouden zij zeker buitensporig hebben gehandeld op de aarde, maar Hij zendt volgens een bepaalde maat neer wat Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend over Zijn dienaren, Alziend.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-28
42/Ash-Shura-28: En Hij is Degene Die de regen neerzendt nadat zij wanhoopten, en Hij verspreidt Zijn Barmhartigheid, en Hij is de Beschermheer, de Geprezene.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-29
42/Ash-Shura-29: En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de levende wezens die daarop rondlopen. En Hij is in stad om hen te verzamelen, wanneer Hij wil.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-30
42/Ash-Shura-30: En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.
Luister Koran: 42/Ash-Shura-31
42/Ash-Shura-31: En jullie zullen op de aarde nooit kunnen ontkomen. En er is voor jullie naast Allah geen beschermer en geen helper.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: