аз-Зухруф 34-47, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-492)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-34, 43/аз-Зухруф-35, 43/аз-Зухруф-36, 43/аз-Зухруф-37, 43/аз-Зухруф-38, 43/аз-Зухруф-39, 43/аз-Зухруф-40, 43/аз-Зухруф-41, 43/аз-Зухруф-42, 43/аз-Зухруф-43, 43/аз-Зухруф-44, 43/аз-Зухруф-45, 43/аз-Зухруф-46, 43/аз-Зухруф-47, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-492, аз-Зухруф 34-47
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-34
43/аз-Зухруф-34: И в домовете им (сребърни) врати, и престоли, на които да се облягат.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-35
43/аз-Зухруф-35: И украса (от скъпоценни камъни бихме им направили). Но всичко това е само насладата на земния живот. А отвъдният е при твоя Господ, и е за тези които се боят да не изгубят милостта на Аллах
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-36
43/аз-Зухруф-36: А на онзи, който се отмята от споменаването на Всемилостивия, пращаме сатаната и така той му става близък приятел.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-37
43/аз-Зухруф-37: И наистина те (дяволите) ги възпират неизбежно от пътя (към Аллах), а те си мислят, че са напътени към Него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-38
43/аз-Зухруф-38: И когато (един от тях) се яви накрая (в съдния ден) пред Нас, казва: “Ах, да имаше между мен и теб разстояние, колкото два изтока“. Eто това е лошо приятелство.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-39
43/аз-Зухруф-39: И не ще ви е от полза Днес (нищо) и наистина имате съучастие в мъчението, щом бяхте угнетители.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-40
43/аз-Зухруф-40: Нима ти ще накараш глухия да те чуе или ще напътиш към Мен слепия и онзи, който е в явна заблуда?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-41
43/аз-Зухруф-41: И Ние неизбежно ще те приберем от тях (ще дадем край на живота ти), и наистина Ние ще им отмъстим.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-42
43/аз-Зухруф-42: Или ще ти покажем онова (мъчението), с което ги заплашвахме, защото Ние наистина имаме надмощие над тях.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-43
43/аз-Зухруф-43: И вече се придържай към откровението, което ти бе разкрито! Ти наистина си на правия път.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-44
43/аз-Зухруф-44: И наистина Той (Коранът) е поука за теб и за твоя народ. И ще бъдете (разпитвани) отговорни от Него (от Корана).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-45
43/аз-Зухруф-45: И питай онези от Нашите пратеници, които изпратихме преди теб, дали сме сторили Ние други богове, на които да се служи, вместо на Всемилостивия!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-46
43/аз-Зухруф-46: И Кълна се, че Муса (Моисей) го изпратихме с Нашите знамения при Фараона и знатните му хора, и тогава той рече: “Аз съм пратеник от Господа на световете.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-47
43/аз-Зухруф-47: И когато им донесе (Муса) (Моисей) Нашите знамения, те им се подиграха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: