ад-Духан 1-18, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-496)

ад-Духан: 44/ад-Духан-1, 44/ад-Духан-2, 44/ад-Духан-3, 44/ад-Духан-4, 44/ад-Духан-5, 44/ад-Духан-6, 44/ад-Духан-7, 44/ад-Духан-8, 44/ад-Духан-9, 44/ад-Духан-10, 44/ад-Духан-11, 44/ад-Духан-12, 44/ад-Духан-13, 44/ад-Духан-14, 44/ад-Духан-15, 44/ад-Духан-16, 44/ад-Духан-17, 44/ад-Духан-18, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-496, ад-Духан 1-18
direction_left
direction_right

ад-Духан

Слушайте Коран: 44/ад-Духан-1
44/ад-Духан-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-2
44/ад-Духан-2: Кълна се в ясната Книга.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-3
44/ад-Духан-3: И наистина Ние я низпослахме в благословена нощ. И Ние наистина предупреждаваме.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-4
44/ад-Духан-4: В нея (в тази нощ) се определя всяко мъдро дело(повеля).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-5
44/ад-Духан-5: По Наша заповед. И наистина Ние сме изпратилите (Корана и пратениците).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-6
44/ад-Духан-6: По милост от твоя Господ. Наистина Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-7
44/ад-Духан-7: И Той е Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-8
44/ад-Духан-8: Няма друг Бог, освен Него. Той съживява и Той умъртвява и Той е вашият Господ и Господът на вашите предци.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-9
44/ад-Духан-9: Но те в съмнение се забавляват (губят време).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-10
44/ад-Духан-10: И изчакай вече Деня, в който небето ще донесе явен дим (безпорядък)!
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-11
44/ад-Духан-11: То ще обгърне хората (много голяма част от тях). “Ето това е болезнено мъчение.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-12
44/ад-Духан-12: “Господи наш, премахни от Нас мъчението! Наистина ние сме вярващи.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-13
44/ад-Духан-13: А дойде при тях пратеник, който явно им беше разяснил (всичко) (И въпреки това, не се поучиха (от думите на пратеника).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-14
44/ад-Духан-14: И се отметнаха от Него и рекоха: “Той е подучен (от дявола) и луд.”
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-15
44/ад-Духан-15: И наистина Ние и да премахнем за малко мъчението, несъмнено вие пак ще се върнете (към раздора).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-16
44/ад-Духан-16: И в Деня, когато най-силно ще ги сграбчим, Ние ще сме отмъщаващите.
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-17
44/ад-Духан-17: И кълна се, че преди тях Ние изпитахме и народа на Фараона. При тях бе дошъл достоен пратеник (Муса, Моисей).
Слушайте Коран: 44/ад-Духан-18
44/ад-Духан-18: (Муса бе им казал) : “Предайте на мен рабите на Аллах! Наистина аз съм доверен пратеник за вас.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: