ад-Духан-5, Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-5

44/ад-Духан-5: По Наша заповед. И наистина Ние сме изпратилите (Корана и пратениците). (българската транслитерация: Eмрeн мин индина инна кунна мурсилин (мурсилинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духан-5
Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-5

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
българската транслитерация: Eмрeн мин индина инна кунна мурсилин (мурсилинe).
По Наша заповед. И наистина Ние сме изпратилите (Корана и пратениците).ад-Духан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: