ад-Духан-17, Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-17

44/ад-Духан-17: И кълна се, че преди тях Ние изпитахме и народа на Фараона. При тях бе дошъл достоен пратеник (Муса, Моисей). (българската транслитерация: Уe лeкaд фeтeнна кaблeхум кaумe фир’aунe уe джаeхум рeсулун кeрим (кeримун).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ад-Духан-17
Сура 44-Димът (ад-Духан) стих-17

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
българската транслитерация: Уe лeкaд фeтeнна кaблeхум кaумe фир’aунe уe джаeхум рeсулун кeрим (кeримун).
И кълна се, че преди тях Ние изпитахме и народа на Фараона. При тях бе дошъл достоен пратеник (Муса, Моисей).ад-Духан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: