ал-Джасиа-1, Сура 45-Коленопреклонната (ал-Джасиа) стих-1

45/ал-Джасиа-1: Ха. Мим. (българската транслитерация: Ха мим.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Джасиа-1
Сура 45-Коленопреклонната (ал-Джасиа) стих-1

حم
българската транслитерация: Ха мим.
Ха. Мим.ал-Джасиа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: