ал-Ахкаф-1, Сура 46-Пясъчните хълмове (ал-Ахкаф) стих-1

46/ал-Ахкаф-1: Ха. Мим. (българската транслитерация: Ха мим.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Ахкаф-1
Сура 46-Пясъчните хълмове (ал-Ахкаф) стих-1

حم
българската транслитерация: Ха мим.
Ха. Мим.ал-Ахкаф: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: