ал-Ахкаф 21-28, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-505)

ал-Ахкаф: 46/ал-Ахкаф-21, 46/ал-Ахкаф-22, 46/ал-Ахкаф-23, 46/ал-Ахкаф-24, 46/ал-Ахкаф-25, 46/ал-Ахкаф-26, 46/ал-Ахкаф-27, 46/ал-Ахкаф-28, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-505, ал-Ахкаф 21-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-21
46/ал-Ахкаф-21: И спомни си за брата на адитите, който беше предупредил своя народ при пясъчните хълмове, откъдето бяха минали много предупредители със словата: “Служете единствено и само на Аллах! И наистина аз се страхувам за вас от мъчение във великия Ден.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-22
46/ал-Ахкаф-22: А те казваха: “Нима ти дойде при нас да ни отлъчиш от нашите богове? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината”!
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-23
46/ал-Ахкаф-23: Кажи им: “Знанието за това (за мъчението) е само при Аллах, а аз ви оповестявам само онова, с което съм изпратен. Ала виждам, че сте хора невежи”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-24
46/ал-Ахкаф-24: И когато го видяха (мъчението) като облак, прииждащ към техните долини, рекоха: “Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас”. Но не, то е онова, за което бързахте - вятър с болезнено мъчение (с ураган) в него.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-25
46/ал-Ахкаф-25: Той, по волята на своя Господ, опустошава всяко нещо. А на сутринта от тях останаха само руините на домовете им. Така наказваме Ние хората престъпници.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-26
46/ал-Ахкаф-26: И наистина им бяхме дарили с повече, отколкото на вас. И им дадохме подобаващ слух, зрение и проницателност. Но с нищо не ги избавиха нито слухът им, нито зрението, нито тяхната проницателност, защото знаейки отхвърляха знаменията на Аллах. И ги обгради онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-27
46/ал-Ахкаф-27: И кълна се, погубихме повечето от селищата около вас, и разяснихме знаменията, надявайки те да се завърнат.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-28
46/ал-Ахкаф-28: И не трябваше ли онези, които те приеха за богове вместо Аллах да им помагат? И не, изоставиха ги (идолите). И това е резултатът от тяхна лъжа и измислица.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: