AHKÂF 21-28, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-505)

AHKÂF: 46/AHKÂF-21, 46/AHKÂF-22, 46/AHKÂF-23, 46/AHKÂF-24, 46/AHKÂF-25, 46/AHKÂF-26, 46/AHKÂF-27, 46/AHKÂF-28, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-505, AHKÂF 21-28
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-21
46/AHKÂF-21: Ad (Kavmi)nin kardeşini hatırla! Ahkâf’taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra “Allah’tan başkasına kul olmayın!” diye uyaran bir çok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-22
46/AHKÂF-22: “Sen bizi ilâhlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan (doğru söyleyenlerden) isen, o zaman bize vaadettiğin şeyi (azabı) getir.” dediler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-23
46/AHKÂF-23: Dedi ki: “O ilim (o azabın bilgisi) ancak, Allah’ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.”
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-24
46/AHKÂF-24: Fakat onu (azabı) vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur.” dediler. Hayır o, kendisini acele istediğiniz şey, içinde elîm azap olan bir rüzgârdır (fırtınadır).
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-25
46/AHKÂF-25: O Rabbinin emriyle herşeyi dumura uğratır (yok eder). Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi, işte böyle cezalandırırız.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-26
46/AHKÂF-26: Ve andolsun ki Biz, onlara size dahi vermediğimiz imkânları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah’ın âyetlerini bilerek inkâr ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-27
46/AHKÂF-27: Ve andolsun, sizin etrafınızdaki beldelerden pekçoğunu helâk ettik. Ve âyetleri açıkladık ki, belki böylece onlar dönerler diye.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-28
46/AHKÂF-28: Allah’tan başka, yakınlık sağlaması için ilâhlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır (putlar), onlardan saptılar (uzaklaştılar). İşte bu, onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: