MUHAMMED 1-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-507)

MUHAMMED: 47/MUHAMMED-1, 47/MUHAMMED-2, 47/MUHAMMED-3, 47/MUHAMMED-4, 47/MUHAMMED-5, 47/MUHAMMED-6, 47/MUHAMMED-7, 47/MUHAMMED-8, 47/MUHAMMED-9, 47/MUHAMMED-10, 47/MUHAMMED-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-507, MUHAMMED 1-11
direction_left
direction_right

MUHAMMED

Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-1
47/MUHAMMED-1: İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah’ın yolundan men edenlerin amellerini (Allah) boşa çıkardı.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-2
47/MUHAMMED-2: Âmenû olan ve salih amel (nefsi tezkiye edici ameller) yapanların ve Hz. Muhammed (S.A.V)’e indirdiğimiz Şey’e (Kur’ân-ı Kerim’e) ve O’nun Rab’lerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını (Allah) örttü ve onların hallerini ıslâh etti.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-3
47/MUHAMMED-3: Bunlar, kâfirlerin bâtıla tâbî olması ve âmenû olanların, Rab’lerinden (inen) hakka tâbî olmaları sebebiyledir. Allah insanlara, işte böyle kendi durumlarını misâl verir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-4
47/MUHAMMED-4: Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz (zayıf) bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin (esirleri sıkıca bağlayın). Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını (silâhlarını ve savaş levazımatını) bırakınca da onları, ister lütuf olarak (bedelsiz) veya fidye alarak (bedel karşılığı) (bırakın). İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lâkin (bu) sizin bir kısmınızı, diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir, o taktirde onların amelleri boşa çıkarılmaz.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-5
47/MUHAMMED-5: (Allah) onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslâh edecektir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-6
47/MUHAMMED-6: Ve onları, kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-7
47/MUHAMMED-7: Ey âmenû olanlar! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-8
47/MUHAMMED-8: Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helâka maruzdurlar. Ve onların amellerini (Allah) boşa çıkardı.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-9
47/MUHAMMED-9: Bu, onların Allah’ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece (Allah) onların amellerini boşa çıkardı.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-10
47/MUHAMMED-10: Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar! Allah onları dumura uğrattı (helâk etti). Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-11
47/MUHAMMED-11: Bu, Allah’ın âmenû olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu (mevlâsı) yoktur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: