ZÂRİYÂT 7-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-521)

ZÂRİYÂT: 51/ZÂRİYÂT-7, 51/ZÂRİYÂT-8, 51/ZÂRİYÂT-9, 51/ZÂRİYÂT-10, 51/ZÂRİYÂT-11, 51/ZÂRİYÂT-12, 51/ZÂRİYÂT-13, 51/ZÂRİYÂT-14, 51/ZÂRİYÂT-15, 51/ZÂRİYÂT-16, 51/ZÂRİYÂT-17, 51/ZÂRİYÂT-18, 51/ZÂRİYÂT-19, 51/ZÂRİYÂT-20, 51/ZÂRİYÂT-21, 51/ZÂRİYÂT-22, 51/ZÂRİYÂT-23, 51/ZÂRİYÂT-24, 51/ZÂRİYÂT-25, 51/ZÂRİYÂT-26, 51/ZÂRİYÂT-27, 51/ZÂRİYÂT-28, 51/ZÂRİYÂT-29, 51/ZÂRİYÂT-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-521, ZÂRİYÂT 7-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-7
51/ZÂRİYÂT-7: Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-8
51/ZÂRİYÂT-8: Muhakkak ki siz, mutlaka ihtilâflı bir söz (düşünce) içindesiniz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-9
51/ZÂRİYÂT-9: Döndürülmüş olan kişi, ondan çevrilir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-10
51/ZÂRİYÂT-10: Yalancılar kahrolsun!
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-11
51/ZÂRİYÂT-11: Onlar ki cehalet içinde, gaflette olanlardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-12
51/ZÂRİYÂT-12: “Dîn günü (hesap günü) ne zaman?” diye sorarlar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-13
51/ZÂRİYÂT-13: O gün onlar, ateşe atılarak (fitnelerinin karşılığı olarak) azaba maruz bırakılırlar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-14
51/ZÂRİYÂT-14: Fitnenizi (yalanladığınızı) tadın! Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-15
51/ZÂRİYÂT-15: Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-16
51/ZÂRİYÂT-16: Rab’lerinin onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin olanlardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-17
51/ZÂRİYÂT-17: Onlar geceden uyudukları şey (zaman parçası) çok az olanlardı.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-18
51/ZÂRİYÂT-18: Ve onlar, seher vakitlerinde mağfiret dilerler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-19
51/ZÂRİYÂT-19: Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-20
51/ZÂRİYÂT-20: Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-21
51/ZÂRİYÂT-21: Ve kendi nefslerinizde de (âyetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-22
51/ZÂRİYÂT-22: Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-23
51/ZÂRİYÂT-23: İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki; şüphesiz o, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-24
51/ZÂRİYÂT-24: Hz. İbrâhîm’in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi?
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-25
51/ZÂRİYÂT-25: Onun yanına geldikleri zaman “selâm” dediler. (Hz. İbrâhîm de): “Selâm yabancı kavim.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-26
51/ZÂRİYÂT-26: Bunun üzerine (Hz. İbrâhîm) gizlice ailesinin yanına gidip hemen (kızarmış) semiz bir buzağı getirdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-27
51/ZÂRİYÂT-27: Böylece onu (yemeği) onlara yaklaştırdı (ikram etti): “Yemez misiniz?” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-28
51/ZÂRİYÂT-28: Fakat onlardan korktuğunu hissetti: “Korkma!” dediler. Ve onu alîm bir erkek çocukla müjdelediler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-29
51/ZÂRİYÂT-29: Bunun üzerine hanımı (bu haberi) çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak: “Ben kısır ihtiyar bir kadınım.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-30
51/ZÂRİYÂT-30: “Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur.” dediler. Muhakkak ki O; Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: